VESIANALYYSIT

 

Veden välityksellä on mahdollista altistua erilaisille terveydelle haitallisille mikrobeille.

 

Laboratoriomme määrittää Legionella, E. coli ja koliformisia bakteereja.

 

 

 vesilab2.png