Akkreditointi ja Eviran hyväksyntä

 

Mitä akkreditointi tarkoittaa:

 

FINAS on Suomen kansallinen akkreditointielin. FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi laboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä ympäristö- ja päästökauppatodentajia.

 

Mitä Eviran hyväksyntä tarkoittaa:

 

Viranomaisen ottamat asumisterveyteen liittyvät tutkimukset tulee tehdä laboratoriossa, jonka Evira on hyväksynyt terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tai kansallisessa asiantuntijalaboratoriossa (THL). Ositumilla on käytössä lainsäädännön mukaiset menetelmät asumisterveyteen liittyvien viranomaisnäytteiden tutkimiseen.

 

Ositum Oy:lle myönnetyt akkreditoinnit ja Eviran hyväksynnät:

 

Asumisterveyskemia

Sisäilma

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VVOC, VOC ja TVOC) 

ISO 16000-6:2011, muunneltu SFS-EN ISO 16017-1:2001, muunnettu

VVOC- ja VOC-analyyseillä on myös Eviran hyväksyntä asumisterveystutkimuksiin

 

Sisustus- ja rakennusmateriaalit

Materiaaliemissiot:

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VVOC, VOC ja TVOC)

ISO 16000-6:2011, muunneltu ISO 16000-10:2006, muunneltu SFS-EN ISO 16017-1:2001, muunnettu

Asumisterveys; Mikrobiologia

Rakennusmateriaalit

Homeiden, hiivojen, bakteerien ja aktinomykeettien pitoisuus ja homeiden tunnistaminen

Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Ohje 8/2016

Sisä- ja ulkoilmanäyte (Andersen-keräin)

 Homeiden, hiivojen, bakteerien ja aktinomykeettien pitoisuus ja homeiden tunnistaminen

Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Ohje 8/2016

Akkreditoiduilla mikrobiologian asumisterveysanalyyseillä on myös Eviran hyväksyntä asumisterveystutkimuksiin.