Sanomalehti Kalevan julkaisema artikkeli 2-etyyliheksanolin osuudesta julkisten rakennuksien sisäilmaongelmista.

Betonilaatan päälle asennettujen muovimattojen hajoamistuotteesta tai mikrobitoiminnasta syntyvästä 2-etyyliheksanolista on muodostumassa merkittävä sisäilmaongelmaa aiheuttava tekijä. Laboratoriossamme analysoidaan vuositasolla tuhansia sisäilman VOC-analyyseja sekä materiaalista lähteviä VOC-yhdisteitä ns. materiaaliemissioita. Näiden perusteella olemme huomanneet tämän ongelman lisääntyneen merkittävästi aiempiin vuosiin nähden.

Takaisin